Kalendarz wydarzeń

DATA: OPIS WYDARZENIA:
od 24.09.2021 do 7 dnia przed rozpoczęciem się zajęć zapisy na zajęcia fakultatywne międzywydziałowe i zajęcia sportowe dla studentów polskojęzycznych stacjonarnych i niestacjonarnych studiujących razem ze studentami stacjonarnymi
od 26.09.2021 do 7 dnia przed rozpoczęciem się zajęć zapisy na Wydziale Medycznym, Wydziale Farmaceutycznym i Wydziale Nauk o Zdrowiu, dla studentów polskojęzycznych stacjonarnych i niestacjonarnych studiujących razem ze stacjonarnymi,
27.09.2021 - 01.10.2021 tydzień organizacyjny dla studentów pierwszego roku
27.09.2021 szkolenie z praw i obowiązków studenta dla WL
od 27.09.2021 do 7 dnia przed rozpoczęciem się zajęć zapisy dla studentów polskojęzycznych niestacjonarnych (zjazdy weekendowe) wszystkich wydziałów
04.10.2021 uroczysta inauguracja roku akademickiego
od 15.10.2021 do 7 dnia przed rozpoczęciem się zajęć zapisy dla studentów polskojęzycznych na Wydziale Lekarskim – lata I i II
od 16.10.2021 do 7 dnia przed rozpoczęciem się zajęć zapisy dla studentów polskojęzycznych na Wydziale Lekarskim – lata III – V
19.10.2021 szkolenie z praw i obowiązków studenta dla WM i WF
20.10.2021 szkolenie z praw i obowiązków studenta dla WNOZ
do 30.11.2021 obowiązek realizacji szkolenia z zakresu BHP
do 28.02.2022 obowiązek realizacji szkolenia bibliotecznego