Plany zajęć

Rok akademicki 2021/2022

Informujemy, że plany mogą ulec zmianie w ciągu roku akademickiego.

Przypominamy, że przydzielone sale na zajęcia naleźy sprawdzać na bieżąco w systemie AKSON.

1 rok  (aktualizacja 2021-11-05)

2 rok (aktualizacja 2021-11-10)

3 rok (aktualizacja 2021-10-13) Organizacja zajęć z NEUROLOGII, Zajęcia z Okulistyki ul. Grunwaldzka 16/18

4 rok (aktualizacja 2021-11-02) Organizacja zajęć z NEUROLOGII

5 rok (aktualizacja 2021-09-30)