Stypendia na studiach doktoranckich

ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU STYPENDIALNEGO

STYPENDIA MINISTRA DLA WYBITNYCH MŁODYCH NAUKOWCÓW

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że od roku 2020 uczestnicy studiów doktoranckich będą mieli możliwość składania wniosków o przyznanie stypendium Ministra dla wybitnych Młodych Naukowców.

Wymogi dotyczące osiągnieć, szczegółowy tryb postępowania oraz wzór wniosku ujęte zostały w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców.

Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o zapoznanie się z treścią ROZPORZĄDZENIA.

Pierwszy  nabór wniosków w tym roku potrwa od 2 maja do 31 maja, kolejny przewiduje się na grudzień bieżącego roku.

Wnioski należy składać w Dziekanacie Wydziału, na którym realizują Państwo studia doktoranckie. Terminy składania wniosków ustalą Dziekani i podadzą do wiadomości na stronach internetowych Wydziałów.

Zobacz także