Plany zajęć

Rok akademicki 2021/2022

Informujemy, że plany mogą ulec zmianie w ciągu roku akademickiego.

Przypominamy, że przydzielone sale na zajęcia naleźy sprawdzać na bieżąco (seminaria w Aksonie, ćwiczenia w legendzie).

1 rok legenda do planu (aktualizacja 2021-10-30) grupy

2 rok legenda do planu (aktualizacja 2021-11-29) grupy

3 rok legenda do planu (aktualizacja 2021-11-29) grupy