Tryb składania wniosku

Tryb składania wniosku przez studenta

Wniosek składa się do dnia 28 października, w Uczelnianym Centrum Obsługi Studentów, w formie dokumentu elektronicznego.

Z wnioskiem o przyznanie stypendium nalezy złożyć dokumenty poświadczające zdobyte osiągnięcia wymienione w §4 Rozporządzenia.

Ocena wniosków

Przy ocenie wniosków bierze się pod uwagę osiągnięcia uzyskane w okresie od dnia:

Zobacz także