Badania lekarskie dla studentów

Drodzy Studenci,

Zgodnie §8 ust 3 pkt.2 Regulaminu studiów stanowiącego załącznik do uchwały nr 79/2021
z dnia 28 kwietnia 2021 roku, student ma obowiązek terminowego poddania się wymaganym przez Uniwersytet Medyczny badaniom lekarskim. 

Poniżej harmonogram badań lekarskich: pobierz plik