Studenci z orzeczoną niepełnosprawnością

Niepełnosprawność jest jak deszcz - my dajemy Ci parasol

Jeżeli jesteś osobą niepełnosprawną i zdecydowałaś(eś) się studiować na naszym Uniwersytecie – bardzo Ci gratulujemy. Zrobimy wszystko, co potrafimy, abyś czuł(a) się dobrze w naszej społeczności. Pragniemy Cię zapewnić, że 

PRACUJEMY NAD NASZĄ DOSTĘPNOŚCIĄ:

 1. W 2017 roku dla pomocy osobom niepełnosprawnym – studiującym i pracującym na naszej uczelni Rektor powołał:
  1. Pełnomocnika ds. osób niepełnosprawnych, który  w indywidulnych rozmowach rozpoznaje potrzeby studentów oraz kandydatów,
  2. Pełnomocnikiem jest dr Halina Bogusz tel. 601446315 mail: halina.bogusz@ump.edu.pl,  
  3. w dokumentach uczelni, takich jak Regulamin studiów, Statut i inne zostały wprowadzone zapisy, w których Uniwersytet zobowiązuje się do zapewnienia pomocy studentom i kandydatom niepełnosprawnym.
   Szczegółowe zapisy są zawarte w zarządzeniu Rektora nr 51 z dnia 27 maja 2020.  
 2. Zapewniamy pomoc techniczną:
  1. stanowisko dla osób słabowidzących w czytelni ogólnej Biblioteki Głównej,
  2. lupy elektroniczne w pozostałych czytelniach,
  3. programy powiększające w salach komputerowych i na salach, gdzie zdawane są egzaminy z użyciem systemu komputerowego,
  4. istnieje możliwość wypożyczenia pętli induktofonicznej dla słabosłyszących.  
 3. Nasza strona internetowa jest zgodna ze standardem WCAG 2.0.
 4. Większość budynków, w których odbywają się zajęcia posiada podstawowe  dostosowania architektoniczne (podjazdy, windy zewnętrzne i wewnętrzne, toalety dla osób niepełnosprawnych)
 5. Od 1 listopada 2020 zaczynamy realizować projekt UNIWERSYTET Z WYOBRAŹNIĄ poświęcony zwiększeniu dostępności UMP dla studentów niepełnosprawnych. Zostało powołane Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych, którego pracownicy będą m.in. odpowiedzialni za przeprowadzenie szeregu szkoleń wśród różnych grup Pracowników i Studentów naszej uczelni.
 6. Dostosowanie procesu dydaktycznego jest omawiane z pełnomocnikiem i indywidualne zalecenia dotyczące konkretnej osoby przekazywane w formie dokumentu o nazwie PASZPORT STUDENTA NIEPEŁNOSPRAWNEGO. Przykładowe dostosowania to wydłużenie czasu zdawania egzaminu i dostosowanie formy materiałów dydaktycznych.

Dokumenty: