Opłaty za studia

Zasady pobierania opłat:

Zarządzenie Rektora, załącznik do Zarządzenia

Dla studentów przyjętych na studia w roku akademickim 2021/2022:

Dla studentów przyjętych na studia w roku akademickim 2020/2021:

Dla studentów przyjętych na studia w roku akademickim 2019/2020:

Dla studentów przyjętych na studia w roku akademickim 2018/2019: