6 – MIESIĘCZNA PRAKTYKA ZAWODOWA W APTECE

INFORMACJE DOTYCZACE PRZYGOTOWANIA DOKUMENTÓW 

W ZAKRESIE 6 – MIESIĘCZNEJ PRAKTYKI ZAWODOWEJ W APTECE

dla Studentów VI roku Wydziału Farmaceutycznego – kierunek farmacja

 

Informacje dotyczące sposobu realizacji 6-miesięcznej praktyki zawodowej w aptece:

Ponadto zaleca się zapoznanie z innymi obowiązującymi aktami prawnymi:

Wymagane dokumenty do odesłania w celu terminowego rozpoczęcia praktyki zawodowej:

 

UWAGA KIERUNEK FARMACJA po ukończeniu 6-miesięcznej praktyki zawodowej w aptece należy w terminie 7 dni złożyć w UCOS komplet następujących dokumentów:

Istnieje możliwość wystawienia dyplomu w języku obcym (angielski, niemiecki, rosyjski, hiszpański, francuski) oraz suplementu w języku angielskim za dodatkową opłatą w wysokości 40 zł - wzór wniosku.  

Zgodnie z § 22 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów „w odpisie dyplomu w języku obcym nazwę uczelni pozostawia się w oryginalnym brzmieniu, a tytuł zawodowy oraz wynik ukończenia studiów – w języku polskim”.

W przypadku wniosku o wydanie dyplomu oraz suplementu w języku obcym złożonego do dnia ukończenia studiów uczelnia wydaje (zamiast dwóch odpisów w języku polskim) 1 odpis dyplomu i suplementu w języku polskim oraz 1 odpis dyplomu w języku obcym i suplementu w języku angielskim.

Kartę okresowych osiągnięć studenta z zaliczeniem sześciomiesięcznej praktyki zawodowej należy przesłać mailowo na adres dyplomucos@ump.edu.pl w terminie do 7 dni od dnia rozliczenia w UCOS sześciomiesięcznej praktyki zawodowej.

Do dnia złożenia w UCOS dokumentów potwierdzających zakończenie stażu należy aktywować obiegówkę w systemie WISUS moduł ASIA oraz wprowadzić dodatkowe osiągnięcia do systemu Wisus poprzez formularz „Dodaj dane do suplementu” w module ASIA (ASIA ->Suplementy -> Szczegóły -> Dodaj dane do suplementu) zgodnie z ustalonym na UMP katalogiem osiągnięć studenta wpisywanych do suplementu. 

Po tym terminie nie będzie możliwości wprowadzania zmian w danych do suplementu. Dyplom należy odebrać osobiście. W terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów uczelnia sporządza i wydaje absolwentowi dyplom ukończenia studiów wraz z suplementem.

 

Osoba do kontaktu: mgr Agnieszka Mikut 61 854 75 08 lub amikut@ump.edu.pl

Zdjęcie