Regulaminy

Świadczenia Funduszu Stypendialnego dla studentów Uniwersytetu Medycznego w roku są przyznawane co rocznie na podstawie ogłaszanego regulaminu. Regulamin szczegółowo określa zasady i wymagania stawiane przed studentami chcącymi ubiegać się o poszczególne świadczenia w danym roku akademickim.

Rok 2023/2024

Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na rok akademicki 2023/2024 (do pobrania)

Wysokość maksymalnego progu otrzymywania stypendium socjalnego, wysokości stawek stypendium socjalnego, dla osób niepełnosprawnych, stypendium Rektora dla najlepszych studentów UMP oraz zapomóg w roku akademickim 2023/2024 (do pobrania

Komunikat dot. łącznej miesięcznej wysokości stypendium socjalnego oraz stypendium Rektora dla najlepszych studentów UMP (do pobrania)

Harmonogram składania wniosków o stypendia, wypłat stypendiów, prac wydziałowych komisji stypendialnych w roku akademickim 2023/2024 (do pobrania)

Rok 2022/2023

Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na rok akademicki 2022/2023 (do pobrania)

Wysokość maksymalnego progu otrzymywania stypendium socjalnego, wysokości stawek stypendium socjalnego, dla osób niepełnosprawnych, stypendium Rektora dla najlepszych studentów UMP oraz zapomóg w roku akademickim 2022/2023 (do pobrania

Komunikat dot. łącznej miesięcznej wysokości stypendium socjalnego oraz stypendium Rektora dla najlepszych studentów UMP (do pobrania)

Harmonogram składania wniosków o stypendia, wypłat stypendiów, prac wydziałowych komisji stypendialnych w roku akademickim 2022/2023 (do pobrania)

Rok 2021/2022

Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na rok akademicki 2021/2022 (do pobrania)

Wysokość maksymalnego progu otrzymywania stypendium socjalnego, wysokości stawek stypendium socjalnego, dla osób niepełnosprawnych, stypendium Rektora dla najlepszych studentów UMP oraz zapomóg w roku akademickim 2021/2022 (do pobrania) aktualizacja 21.02.2022r.

Komunikat dot. łącznej miesięcznej wysokości stypendium socjalnego oraz stypendium Rektora dla najlepszych studentów UMP (do pobrania)

Komunikat dot. wypłaty wyrównania stypendiów socjalnych za miesiące pażdziernik - grudzień 2021r. (do pobrania)

Komunikat dot. dodatkowego naboru wniosków o stypendium rektora dla studentów rozpoczynających naukę na kierunku Inżynieria Farmaceutyczna studia drugiego stopnia (do pobrania) NOWOŚĆ!

Komunikat dot. świadczeń dla studentów rozpoczynających naukę na Inzynierii frmaceutycznej studia drugiego stopnia (do pobrania) NOWOŚĆ!

Harmonogram składania wniosków o stypendia, wypłat stypendiów, prac wydziałowych komisji stypendialnych w roku akademickim 2021/2022 (do pobrania)

Rok 2020/2021

Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na rok akademicki 2020/2021 (do pobrania)

Wysokość maksymalnego progu otrzymywania stypendium socjalnego, wysokości stawek stypendium socjalnego oraz stypendium Rektora dla najlepszych studentów UMP na rok akademicki 2020/2021 (do pobrania)

Rok 2019/2020

Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na rok akademicki 2019/2020 (do pobrania)

Wysokość maksymalnego progu otrzymywania stypendium socjalnego, wysokości stawek stypendium socjalnego oraz stypendium Rektora dla najlepszych studentów UMP na rok akademicki 2019/2020 (do pobrania)

Zobacz także