Regulaminy

Świadczenia Funduszu Stypendialnego dla studentów Uniwersytetu Medycznego w roku są przyznawane co rocznie na podstawie ogłaszanego regulaminu. Regulamin szczegółowo określa zasady i wymagania stawiane przed studentami chcącymi ubiegać się o poszczególne świadczenia w danym roku akademickim.

Rok 2021/2022

Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na rok akademicki 2021/2022 (do pobrania)

Wysokość maksymalnego progu otrzymywania stypendium socjalnego, wysokości stawek stypendium socjalnego, dla osób niepełnosprawnych, stypendium Rektora dla najlepszych studentów UMP oraz zapomóg w roku akademickim 2021/2022 (do pobrania)

Komunikat dot. łącznej miesięcznej wysokości stypendium socjalnego oraz stypendium Rektora dla najlepszych studentów UMP (do pobrania)

Harmonogram składania wniosków o stypendia, wypłat stypendiów, prac wydziałowych komisji stypendialnych w roku akademickim 2021/2022 (do pobrania)

Rok 2020/2021

Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na rok akademicki 2020/2021 (do pobrania)

Wysokość maksymalnego progu otrzymywania stypendium socjalnego, wysokości stawek stypendium socjalnego oraz stypendium Rektora dla najlepszych studentów UMP na rok akademicki 2020/2021 (do pobrania)

Rok 2019/2020

Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na rok akademicki 2019/2020 (do pobrania)

Wysokość maksymalnego progu otrzymywania stypendium socjalnego, wysokości stawek stypendium socjalnego oraz stypendium Rektora dla najlepszych studentów UMP na rok akademicki 2019/2020 (do pobrania)

Zobacz także