< Cofnij

Stypendia Ministra Zdrowia dla studentów obcokrajowców polskiego pochodzenia

Studenci obcokrajowcy polskiego pochodzenia mogą składać wnioski o stypendia Ministra Zdrowia. Wypełniony wniosek w formie skanu należy przesłać mailem do UCOS, w terminie od 1 do 29 października 2021r.

Kandydaci uprawnieni do ubiegania się o stypendium Ministra Zdrowia, zobowiązani są:

1) pobrać właściwy wniosek ze strony internetowej, który znajduje się pod następującym linkiem:

https://www.gov.pl/web/zdrowie/ksztalcenie-przeddyplomowe-cudzoziemcow (wnioski stanowią załączniki nr 3 lub 4)

2) wypełnić wniosek i przekazać na adres e-mailowy stypendiaucos@ump.edu.pl, nie później niż do 29 października 2021 r.  (termin nieprzekraczalny!)