< Cofnij

Wsparcie socjalne dla studentów z Białorusi

Informujemy, iż dnia 25.10.2021r. rusza nabór wniosków w związku z przyznaniem wsparcia socjalnego dla studentów Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu będących obywatelami Białorusi, dotowanego przez Miasto Poznań.

Wsparcie socjalne ze środków przekazanych przez Miasto Poznań jest jedynym wsparciem publicznym przyznanym studentowi. Student nie może być beneficjentem jakiegokolwiek innego wsparcia publicznego m.in. stypendiów NAWA, świadczeń realizowanych w ramach zadań Funduszu Stypendialnego Uczelni, wsparcia przyznanego przez Marszałka Województwa czy Starostwa powiatowego.

Wnioski należy pobrać ze strony internetowej Uczelnianego Centrum Obsługi Studentów i  złożyć w Biurze UCOS na ul. Bukowskiej 70, w nieprzekraczalnym terminie 05.11.2021r.