< Cofnij

Zasady wchodzenia na teren / opuszczania terenu Wielkopolskiego Centrum Onkologii

Wejście/wyjście dedykowane studentom:

1) Na zajęcia należy stawić się punktualnie na godzinę wskazaną przez opiekuna zajęć jako godzina zbiórki przed wejściem do WCO.

2) Przed wejściem na teren szpitala student każdorazowo zobowiązany jest do zdezynfekowania dłoni przy użyciu środków dezynfekujących, a także poddania się pomiarowi temperatury (stacja do pomiaru temperatury lub pomiar temperatury wykonywany przez pracownika).

3) Na terenie całego szpitala obowiązuje noszenie maseczki zakrywającej usta i nos.

4) Odzież wierzchnią, plecaki, torebki, telefony komórkowe należy pozostawić w szatni lub we wskazanym miejscu, następnie należy przebrać się w odzież medyczną (dopuszcza się ubranie własne, zmieniane, codziennie prane).

5) Opiekun zajęć:

― Weryfikuje zgodnie z listą osoby na wejściu;

 ― Pobiera od grupy studentów zbiorcze zobowiązanie do przestrzegania zasad obowiązujących na terenie WCO (załącznik nr 1).

 

Studenci przebywający na terenie szpitala zobowiązani są do przestrzegania

ZASAD SZCZEGÓLNEJ OSTROŻNOŚĆI, tj.:

  1. zachowania dystansu – min. 1,5 m;
  2. ograniczenia wnoszenia przedmiotów podręcznych do niezbędnego minimum – obowiązuje zakaz wnoszenia telefonów komórkowych na teren oddziału – należy je pozostawić w szatni lub zamykanych szafkach w wydzielonych miejscach dla studentów;
  3. dezynfekcji rąk – każdorazowo przed wejściem na salę chorych a także przed i po każdym kontakcie z pacjentem, oraz w przypadku zmiany / ponownego założenia maseczki (uwaga: należy unikać dotykania zewnętrznej powierzchni maski);
  4. dezynfekcji sprzętu i środków osobistych używanych w trakcie i po zakończeniu zajęć (np. stetoskopy, długopisy, identyfikatory muszą być przetarte środkiem dezynfekcyjnym);
  5. noszenia jednorazowej maseczki chirurgicznej (zakrywającej nos i usta) oraz zmiany na nową w przypadku zabrudzenia, zawilgocenia, trudności w przepuszczaniu powietrza, maseczka nie może być stosowana dłużej niż jeden dzień zajęć w kontakcie z pacjentem (uwaga: w kontakcie z pacjentem student zobowiązany jest do założenia jednorazowej maseczki chirurgicznej);
  6. w jednym cyklu maski z filtrem FFP2 mogą być noszone maksymalnie do 8 godz. – nie ma potrzeby zmiany maski między pacjentami bez wyraźnych cech uszkodzeń lub zabrudzenia maski.

Nieprzestrzeganie zasad epidemiologicznych skutkować będzie brakiem możliwości kontynuacji zajęć. Zajęcia takie będą traktowane jak nieobecność nieusprawiedliwiona