Akty prawne

» Regulamin studiów w roku akademickim 2021/2022 (obowiązuje od 01.10.2021)

» Regulamin studiów w roku akademickim 2020/2021 (obowiązuje do 30.09.2021)

 

» Regulamin praktyk
» Regulamin domów studenckich
» Kodeks Etyki Studenta
» Wzory dyplomów
» Harmonogram roku akademickiego 2021/2022
» Opłaty za studia
» Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

» Biuletyn Informacji Publicznej UMP

» Tekst ślubowania

 

Zdjęcie