Kontakt

Uczelniane Centrum Obsługi Studentów
Budynek Collegium Stomatologicum
ul. Bukowska 70
60-812 Poznań
e-mail: studentucos@ump.edu.pl
dyplomucos@ump.edu.pl
stypendiaucos@ump.edu.pl
planyucos@ump.edu.pl
rezerwacjeucos@ump.edu.pl
biuroucos@ump.edu.pl
praktykiucos@ump.edu.pl
zaswiadczeniaucos@ump.edu.pl

SPRAWY STUDENCKIE:

mgr Marcelina Borkowska
m.borkowska@ump.edu.pl
(61) 854-75-01

mgr Małgorzata Sałata
msalata@ump.edu.pl
(61) 854-75-02

mgr inż. Magdalena Filipiak
mfilipiak@ump.edu.pl
(61) 854-75-03

mgr Malwina Brachmańska
mbrachmanska@ump.edu.pl
(61) 854-75-04

mgr Anna Kraszkiewicz
akraszkiewicz@ump.edu.pl
(61) 854-75-05

mgr Anna Połowniak-Stępińska
apolowniak-stepinska@ump.edu.pl
(61) 854-75-06

mgr Ida Starczewska
istarczewska@ump.edu.pl
(61) 854-75-07

 

SPRAWY ZWIĄZANE Z UZYSKANIEM DYPLOMU:

mgr Agnieszka Mikut (+staże farmaceutyczne)
amikut@ump.edu.pl
(61) 854-75-08

inż. Mirosława Zajączkowska 
mzajaczkowska@ump.edu.pl
(61) 854-75-09

mgr Anna Pawlaczyk
annapaw@ump.edu.pl
(61) 854-75-10

mgr Martyna Daszkiewicz
daszkiewiczm@ump.edu.pl
(61) 854-75-11


POMOC MATERIALNA:

mgr Aleksandra Trojanowska
atrojano@ump.edu.pl
(61) 854-75-12

mgr Natalia Rogozińska
nrogozinska@ump.edu.pl
(61) 854-75-13

 

REZERWACJE SAL:

mgr Joanna Pawlicka
jpawlicka@ump.edu.pl
(61) 854-75-22

mgr Bogna Sas
bognasas@ump.edu.pl
(61) 854-75-23


PLANOWANIE:

kierunek Lekarski

lic. Anna Piosik

apiosik@ump.edu.pl
(61) 854-75-17

 

kierunki: Elektroradiologia, Techniki dentystyczne, Optometria, Protetyka słuchu, Neurobiologia
mgr Paulina Ciesielska

pciesielska@ump.edu.pl

(61) 854-75-16

 

kierunki: Biotechnologia medyczna, Dietetyka, Lekarsko-dentystyczny

mgr Maria Zimoląg 

mzimolag@ump.edu.pl
(61) 854-75-15

 

kierunki: Farmacja, Kosmetologia

lic. Kamila Tryjanowska-Kubiak

ktkubiak@ump.edu.pl
(61) 854-75-20

 

kierunki: Analityka medyczna, Analityka kryminialistyczna i sądowa, Inżynieria farmaceutyczna

mgr Alicja Napierała 

anapierala@ump.edu.pl
(61) 854-75-21

 

kierunki: Położnictwo, Pielęgniarstwo

mgr Joanna Brodecka 

jbrodecka@ump.edu.pl
(61) 854-75-18

 

kierunki: Fizjoterapia, Ratownictwo medyczne, Terapia zajęciowa, Zdrowie publiczne
mgr Paulina Frydrych

pfrydrych@ump.edu.pl
(61) 854-75-19


Kierownik:
mgr Nadia Majewska
nmajewska@ump.edu.pl


Zastępcy:
mgr Justyna Hojka
jhojka@ump.edu.pl
(61) 854-75-25

mgr Joanna Prętka
jpretka@ump.edu.pl
(61) 854-75-24

 

Logo UCOS