Harmonogram wypłat

Harmonogram wypłat stypendiów dla studentów w roku akademickim 2021/2022

Harmonogram składania wniosków o stypendia, wypłat stypendiów, prac wydziałowych komisji stypendialnych w roku akademickim 2021/2022 (do pobrania)

Do pobrania