Komunikaty

Stypendium Powiatu Strzyżowskiego dla studentów kierunku lekarskiego - dodano 09.08.2022r.

Stypendium Powiatu Jasło dla studentów kierunku lekarskiego - dodano 11.07.2022r.

Stypendium Województwa Mazowieckiego 2022/2023 dla studentów kierunku lekarskiego, pielęgniarstwa, połoznictwa i ratownictwa medycznego - dodano 23.06.2023r.

Stypendium Powiatu Kłobuckiego dla studentów uczelni medycznych kierunku lekarskiego.- dodano 26-05-2022

Stypendium Burmistrza Miasta Kluczborka dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim, ratownictwo medyczne oraz pielegniasrtwo- dodano 12-05-2022

Stypendium Powiatu Radomskiego dla studentów kierunku lekarskiego - dodano 02.03.2022r.

Stypendium Powiatu Włoszczowskiego dla studentów kierunku lekarskiego - dodano 26.01.2022r.

Stypendium Powiatu Włoszczowskiego dla studentów kierunku pielęgniarstwo - dodano 26.01.2022r.

Stypendium Marszałka Województwa Lubuskiego dla studentów kierunków lekarskiego, pielęgniarstwa oraz położnictwa - dodano 13-10-2021

Stypendium naukowe Marszałka Województwa Świętokrzyskiego dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim - dodano 27-08-2021

Stypendium Województwa Mazowieckiego dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim UWAGA!NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY !!!

Stypendium Powiatu Kłobuckiego dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim - dodano 02-06-2021

Stypendium Burmistrza Miasta Kluczborka dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim, ratownictwo medyczne oraz pielegniasrtwo- dodano 25-05-2021

Stypendium Starosty Kransostawskiego dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim UWAGA! nowy nabór wniosków

Stypendium Starosty Lipnowskiego dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim

Stypendium Starosty Włoszczowskiego dla studentów kształcących się na kierunkach pielęgniarstwo i lekarskim

Dofinansowywane praktyki dla studentów VI roku w Słupsku

Stypendium Starosty Kamiennogrórskiego dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim