Legitymacje

WAŻNOŚĆ LEGITYMACJI

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (art. 51b ust. 4), w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniu, legitymacje studenckie są ważne, bez konieczności ich potwierdzania.

ZMIANA DANYCH OSOBOWYCH, ZGUBIENIE LUB ZNISZCZENIE LEGITYMACJI

W przypadku zmiany danych osobowych, zagubienia bądź zniszczenia legitymacji studenta należy skierować podanie do Dziekana danego Wydziału z prośbą o wydanie nowej legitymacji lub duplikatu legitymacji. Koszt wydania wynosi odpowiednio nowa legitymacja 17zł oraz 22 zł (dla osób, które rozpoczęły studia od 2019/2020) duplikat 25,50zł i 33zł (dla osób, które rozpoczęły studia od 2019/2020).