Opiekunowie praktyk

Opiekunowie praktyk:

Wydział Lekarski

Wydział Medyczny

Wydział Farmaceutyczny

Wydział Nauk o Zdrowiu