Organizacje studenckie

GAZETA STUDENTÓW UMP "PULS UM"
www.pulsum.ump.edu.pl

CHÓR UMP
www.chor.ump.edu.pl

MIĘDZYNARODOWE STOWARZYSZENIE STUDENTÓW MEDYCYNY - IFMSA-POLAND - ODDZIAŁ POZNAŃ
www.poznan.ifmsa.pl

AKADEMICKA SPOŁECZNOŚĆ RATOWNICTWA I MEDYCYNY KATASTROF (ASRiMK)
www.facebook.com/asrimkump

KLUB UCZELNIANY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO (KU AZS UMP)
www.azs.ump.edu.pl