Regulacje prawne

Studia Doktoranckie UMP - Regulaminy

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH UMP

Uchwała Senatu UMP nr 62/2017 z dnia 26 kwietnia 2017r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Doktoranckich UMP, który wszedł w życie z dniem 1 października 2017 roku. (do pobrania)

Regulamin studiów doktoranckich - obowiązujący od 01.10.2017r. (do pobrania)

Uchwała Senatu UMP nr 22/2014 z dnia 26 marca 2014r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Doktoranckich UMP, który wszedł w życie z dniem 1 października 2014 roku - Regulamin studiów doktoranckich - obowiązujący od 01.10.2014r. (do pobrania)

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW DOKTORANCKICH UMP

Zarządzenie nr 125/17 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 11 października 2017 roku. w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (do pobrania)

Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich (do pobrania)

Opinia opiekuna naukowego/promotora - załącznik do. sprawozdania doktoranta oraz wniosku o przyznanie stypendium doktoranckiego (do pobrania)

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO jest dostępny w  wirtualnym systemie usług dla studenta WISUS, w module ASIA.

Wypełniony elektronicznie, wydrukowany i podpisany wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego składa się w Sekcji ds. Studiów Doktoranckich do 15-go sierpnia.

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ZWIĘKSZENIA STYPENDIÓW DOKTORANCKICH UMP

Zarządzenie Nr 30/17 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 06 marca 2017 roku. w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania zwiększenia stypendiów doktoranckich na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (do pobrania)

Regulamin przyznawania zwiększenia stypendiów doktoranckich (do pobrania)

Opinia opiekuna naukowego/promotora - załącznik do wniosku o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego (do pobrania)

Komunikat Działu Spraw Studenckich - terminy składania wniosku o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego (do pobrania)

WNIOSEK O PRZYZNANIE ZWIĘKSZENIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO jest dostępny w  wirtualnym systemie usług dla studenta WISUS, w module ASIA.

Wypełniony elektronicznie, wydrukowany i podpisany wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego składa się w Dziale Spraw Studenckich - Sekcja ds. Studiów Doktoranckich do 30-go kwietnia.

REGULAMIN ŚWIADCZEŃ DLA STUDENTÓW UMP

Zarządzenie Nr 53/19 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 12 sierpnia 2019 roku. w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (do pobrania)

Regulamin świadczeń funduszu stypendialnego dla studentów UMP (do pobrania)

Świadczeniami pomocy materialnej dla doktorantów są:

1) stypendium socjalne,

2) stypendium dla osób niepełnosprawnych,

3) stypendium rektora,

4) zapomoga.

Podstawą przyznania świadczeń funduszu stypendialnego jest wniosek doktoranta złożony na odpowiednim formularzu.

Wnioski składa się w Uczelnianym Centrum Obsługi Studenta

Zarządzenie Rektora w sprawie ustalenia wysokości maksymalnego progu otrzymywania stypendium socjalnego, wysokości stawek stypendium socjalnego oraz stypendium Rektora dla najlepszych doktorantów UMP na rok akademicki 2021/2022 (do pobrania)

Zarządzenie Rektora – Wysokość maksymalnego progu dochodu dot. stypendium socjalnego oraz wysokość stawek stypendialnych funduszu pomocy materialnej dla doktorantów UMP na rok akademicki 2018/2019 (do pobrania)

Zarządzenie Rektora – Wysokość maksymalnego progu dochodu dot. stypendium socjalnego oraz wysokość stawek stypendialnych funduszu pomocy materialnej dla doktorantów UMP na rok akademicki 2017/2018 (do pobrania)

REGULAMIN SAMORZĄDU DOKTORANTÓW

Regulamin Samorządu Doktorantów (do pobrania)

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Uchwała nr 150/2017 Senatu UMP w sprawie określenia ramowych efektów kształcenia dla studiów doktoranckich Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (do pobrania)

Ramowe Efekty Kształcenia (do pobrania)

Kategorie Charakterystyki Kwalifikacji (do pobrania)

Zobacz także