Wsparcie socjalne dla studentów z Białorusi

Informujemy, iż dnia 26.04.2022r. rusza nabór wniosków w związku z przyznaniem wsparcia socjalnego dla studentów Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu będących obywatelami Białorusi, dotowanego przez Miasto Poznań.

Wsparcie socjalne ze środków przekazanych przez Miasto Poznań jest jedynym wsparciem publicznym przyznany studentowi. Student nie może być beneficjentem jakiegokolwiek innego wsparcia publicznego m.in. stypendiów NAWA, świadczeń realizowanych w ramach zadań Funduszu Stypendialnego Uczelni, wsparcia przyznanego przez Marszałka Województwa czy Starostwa powiatowego.

Zarządzenie Nr 56/22 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 12 kwietnia 2022 roku

Regulamin przyznawania wsparcia socjalnego dla studentów UMP (załącznik do Zarządzenia Nr 56/22)

Wnioski należy pobrać ze strony internetowej Uczelnianego Centrum Obsługi Studentów pobierz i  złożyć w Biurze UCOS na ul. Bukowskiej 70, w nieprzekraczalnym terminie 29.04.2022r.