Ubezpieczenia NNW

Informacja dotycząca Ubezpieczenia NNW

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, iż istnieje możliwość wykupienia Ubezpieczenia NNW (ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków) na rok akademicki 2021/2022.

Okres ubezpieczenia: od 01.10.2021 r. do 30.09.2022 r.
Składka: 40,00 zł

Suma ubezpieczenia na osobę: 25.000,00 zł

* Składkę należy wpłacać na subkonto studenta do dnia 31.10.2021 r. z dopiskiem: składka na ubezpieczenie NNW 2021/2022 imię i nazwisko, wydział, kierunek studiów, rok studiów.

* Chęć przystąpienia do ubezpieczenia NNW (potwierdzone przelewem bankowym oraz podpisanym oświadczeniem o zapoznaniu się z OWU) należy zgłosić do UCOS do dnia 31.10.2021 r.

» Szczegółowe informacje
» Oświadczenie o zapoznaniu się z OWU