Kto jest członkiem rodziny?

  1. student,
  2. rodzice, opiekunowie prawni lub faktyczni studenta, dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia , a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek,
  3. małżonek studenta, a także będące na utrzymaniu studenta lub jego małżonka dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.

Zobacz także