Wydział Lekarski

WYDZIAŁ LEKARSKI

Informacja dla absolwentów rocznik 2021

Terminarz:

- wypełnienie w systemie WISUS danych do suplementu ASIA->Suplementy->Szczegóły-> Dodaj dane do suplementu. Edytowanie danych będzie możliwe do momentu, gdy klikną Państwo przycisk na górze strony „Zatwierdź dane”.

PO TYM TERMINIE NIE BĘDZIE MOŻLIWOŚCI UZUPEŁNIENIA DANYCH W SUPLEMENCIE

Obowiązkowe dokumenty potrzebne do wydania dyplomu lekarza należy przesłać mailem do Uczelnianego Centrum Obsługi Studentów (UCOS)  na adres  dyplomucos@ump.edu.pl:

- karta okresowych osiągnięć studenta,

- skany wszystkich wpisanych do suplementu osiągnięć,

- dowód wpłaty za dyplom (wpłata na indywidualne subkonto studenta  60 zł),

- wniosek (do pobrania) oraz dowód wpłaty  w przypadku występowania o odpis dyplomu oraz suplementu          w języku obcym (dodatkowa opłata 40 zł na subkonto studenta).

Ponadto należy dostarczyć do UCOS:

- dziennik praktyk PRAKTYCZNE NAUCZANIE KLINICZNE  (dostarczają starości grup),

- książeczkę praktyk wakacyjnych (dotyczy osób, które nie złożyły wcześniej).

 

Dyplom oraz suplement zostaną wydane (zgodnie z Ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z 20 lipca 2018 r.) w ciągu 30 dni od ukończenia studiów.  

Dyplom należy odebrać osobiście.

Warunkiem odbioru dyplomu (zgodnie z §65 pkt 1 Regulaminu Studiów Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu) jest zdanie legitymacji studenckiej oraz uregulowanie wszystkich zobowiązań finansowych wobec Uczelni a także pozytywne rozliczenie elektronicznej karty obiegowej (kartę obiegową w systemie WISUS aktywuje student po zdaniu ostatniego egzaminu).