Opłaty za studia

W roku akademickim 2021/2022 obowiązują opłaty:

W roku akademickim 2020/2021 obowiązują opłaty:

W roku akademickim 2019/2020 obowiązują opłaty:

W roku akademickim 2018/2019 obowiązują opłaty: