Osoby w rodzinie studenta

Osoby w rodzinie studenta, które muszą znaleźć się we wniosku

Osoby w rodzinie studenta/doktoranta, które student/doktorant powinien uwzględnić w swoim wniosku o stypendium socjalne:

  1. student/doktorant 
  2. współmałżonek studenta/doktoranta
  3. dzieci pozostające na utrzymaniu studenta/doktoranta lub jego współmałżonka, ale tylko:
  1. rodzice studenta/doktoranta
  2. rodzeństwo studenta/doktoranta (a dokładnie: dzieci pozostające na utrzymaniu rodziców studenta/doktoranta), ale tylko:

Skład rodziny ustala się zgodnie ze stanem na dzień składania wniosku. Należy przedstawić dochody tych osób, które wchodzą w skład rodziny w momencie składania wniosku. 

Brak osoby (i dochodów) matki lub ojca we wniosku może mieć miejsce gdy:

Zobacz także