Zasady ukończenia studiów

» Wydział Lekarski
» Wydział Medyczny
» Wydział Farmaceutyczny
» Wydział Nauk o Zdrowiu

Katalog osiągnięć studenta wpisywanych do suplementu

Na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ustalony został katalog osiągnięć studenta wpisywanych do pkt 6.1 w suplemencie do dyplomów ukończenia studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich (Załącznik nr 2 do Komunikatu nr 2/2022 Prorektora ds. Dydaktyki). 

Powyższy dokument można pobrać klikając na poniższy link: katalog